Covid-19 | YogaRo
Covid-19

Yogaåret 2021 börjar i verktyget Zoom. Vi yogar var och en på sitt håll, men vi gör det ändå tillsammans.
Yogan sker live online via Zoom på måndagar kl.19.00-20.15.
I priset ingår även pass som läggs upp löpande och som du har obegränsad tillgång till, så att du kan yoga när det faller sig fint för dig.
Pris och period: 25/1-24/5, 15 gånger, 1500 kr.

De tio första veckorna ses vi på måndagar via Zoom. Efter det ser vi hur situationen ser ut gällande smittspridningen och vi träffas i lokal om läget ser gynnsamt ut. För dig som vill fortsätta online går det naturligtvis fint.

Vi fortsätter att ta hand om varandra och tar ansvar över att minska spridningen av covid-19 så att vi kan yoga tryggt.

Åtgärder som gäller i samband med yogaklass:

Max antal deltagare i nuläget är 3 stycken, så att vi blir max 4 personer i rummet. Antalet deltagare kan höjas när rekommendationerna lättar.

Tvätta händerna med tvål och vatten när du anländer. Handsprit finns tillgängligt.

Byt om hemma om möjligt.

Medtag egen matta och placera den ovanpå ledig rosa yogamatta. Mattorna är placerade med långt avstånd till varandra.

Håll avstånd till varandra vid in och utpassering i lokalen.

Mellan yogapassen vädras lokalen.

Stanna hemma vid sjukdomssymptom, även milda symtom. Samt efter tillfrisknande från sjukdom stanna hemma två dagar.

Meddela gärna via sms eller mail om du uteblir vid något tillfälle. Då kan jag erbjuda platsen till någon annan som inte fått en garnaterad plats i gruppen.