Covid-19 | YogaRo
Covid-19

Vi fortsätter att ta hand om varandra och tar ansvar över att minska spridningen av covid-19 så att vi kan yoga tryggt.

Åtgärder som gäller i samband med yogaklass:

Max antal deltagare 10-12 st.

Tvätta händerna med tvål och vatten när du anländer. Handsprit finns tillgängligt.

Byt om hemma om möjligt.

Medtag egen matta och placera den ovanpå ledig rosa yogamatta.

Stanna hemma vid sjukdomssymptom, även milda symtom. Samt efter tillfrisknande från sjukdom stanna hemma två dagar.

Meddela gärna via sms om du uteblir vid något tillfälle. Då kan jag erbjuda platsen erbjudas någon annan som inte fått plats i gruppen.