Covid-19 | YogaRo
Covid-19

Vi fortsätter att ta hand om varandra och tar ansvar över att minska spridningen av covid-19 så att vi kan yoga tryggt.

Åtgärder som gäller i samband med yogaklass:

Antal deltagare beräknas på lokalens storlek. 1 meters avstånd åt alla håll per deltagare.
I nuläget samlas vi max 20 stycken i Folkets Hus och max 15 stycken i Grimstagården.

Antalet deltagare kan höjas när rekommendationerna lättar.

Tvätta händerna med tvål och vatten när du anländer. Handsprit finns tillgängligt.

Byt om hemma om möjligt.

Medtag egen matta och placera den ovanpå ledig rosa yogamatta. Mattorna är placerade med 1 meter avstånd till varandra enligt FMH:s rekommendation.

Håll avstånd till varandra vid in och utpassering i lokalen.

Stanna hemma vid sjukdomssymptom, även milda symtom. Samt efter tillfrisknande från sjukdom stanna hemma två dagar.

Meddela gärna via sms eller mail om du uteblir vid något tillfälle, så underlättar det för mig att placera ut mattorna.