Om mig | YogaRo
Om mig

Sofia Flodman Hahn


A
tt arbeta kreativt gör mig lycklig. Att få ägna mig mer åt textiler, mönster, mönsterkonstruktion, dekoration och fotografering är något jag drömmer om. Att få arbeta med händerna och helt gå upp i det som tar form efter min idé. Det är en slags meditation.

För mig är yoga att leva närvarande och vaket, att lägga märke till och uppskatta de små detaljerna i vardagen. Yogan är ett verktyg att leva smidigare i livets med- och motgångar.

Jag yogar för det gör att jag känner sann stabilitet i livet. Det kan storma runt omkring, men jag står kvar mitt i stormen och observerar samt agerar utifrån vad som är bäst för alla i situationen.

Jag undervisar i yoga för att det är det bästa sättet att lära mig mer om mig själv och för att det är så roligt att dela med mig av yogans filosofi.

J
ag kom i kontakt med yoga första gången 2005 och föll direkt för passen, meditationerna och den yogiska filosofin.

För närvarande utbildar jag mig i healingtekniken Sat Nam Rasayan level 2.

Meriter

  • Internationellt certifierad kundaliniyoga och meditationslärare vid Kundalini Institutet level 1, 2008-2010 och level 2, 2011-2015
  • Barnyogalärare 2012 vid Chandra Ky och Omegahälsan
  • Certifierad i healingtekniken Sat Nam Rasayan Level 1 2013 och level 2 2017
  • Certifierad gravidyogalärare vid Golden Bridge 2015