Yoga på företaget | YogaRo
Yoga på företaget

Här finner ni de tjänster jag erbjuder företag & föreningar.

Företagsyoga/yoga på arbetet

Yoga är en fin form av personalvård. Erbjud personalen en aktivitet med rörelse och avslappning som ger energi, fokus, positivism, handlingskraft och stärker sammanhållningen. Yoga ger er effektiva verktyg för att:

– öka förmågan att hantera akuta situationer utan att bli stressad.
– öka sitt välbefinnande genom ökad rörlighet och smidighet.
– uppnå lugn och bättre balans genom distans till sin arbetssituation.

Yoga på arbetet kan förslagsvis vara en sammansatt kurs under en längre tid med kontinuerlig yoga en gång i veckan i företagets lokaler. Kursen utformas efter deltagarnas behov och önskemål.

Yoga passar även fint vid engångstillfällen, exempelvis vid konferens eller kickoff.