Healing | YogaRo
Healing

Healingtekninken Sat Nam Rasayan är baserat på medvetenhet och står för djup avslappning samt ett inre lugn där allt får finnas till. Healern håller ett meditativt utrymme som klienten får vila i. Här får blockering chans att lösas upp och ge plats till något nytt.
Kostnad: 45 minuter, 650 kr.