YogaRo | Att uppleva världen
Yogan går uppehåll 24-26/2. Åter igång 2/3. Det går fortfarande att prova på trots terminen börjat. Hör av dig!
Alla kan yoga. Ja, det må vara ett slitet uttryck, men det är sant! Gammal som ung, smidig som stel. Kom som du är och upplev nuet!
 
 

Meditationskväll 21/2!

För dig som vill fördjupa samklangen med dig själv. Ett tillfälle att utforska din upplevelse av det som händer i och runt omkring dig samt möta an det som kommer till dig. Vi värmer upp med ett kort yogapass och dyker sedan i en längre meditation.

Workshop 2/4 Fokus on the feminine

Zack Stratis håller workshop! A kundalini yoga workshop for all. Come stretch, breath, and meditate on what it means to be feminine or masculine or both. Contemplate if these are socially constructed concepts or energies flowing in our bodies.

Endagsretrat på Lidberga gård 10/5

Yoga, meditation och naturkontakt i vacker miljö. Mat över öppen eld. Tid för att fylla på energi och tillfälle till återhämtning och reflektion.